LUP Mastertorg

Velkommen til LUP Mastertorg, en nettressurs for dere som skal skrive masteroppgave ved en av lærerutdanningene på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Nettressursen er først og fremst et sted hvor forskere, lærerutdanningsskolene, partnerskolene og andre samarbeidspartnere kan presentere mulige tema og problemstillinger til masteroppgaven. 

ForskereSkolerSamarbeidspartnere

Mastertorg 2021

Mastertorg er tenkt som en møteplass hvor du som masterstudent kan komme i kontakt med forskermiljøer, skoler og andre samarbeidspartnere for å drøfte mulige masteroppgaver, bli inspirert og forhåpentligvis starte prosessen med en gryende ide til tema for masteroppgaven. I år ble mastertorget gjennomført som et heldigitalt arrangement.

Lektor og MIKS

Tirsdag 16. mars – Mastertorg for GLU/S 1-7, GLU 5-10 og Master i realfagenes didaktikk (MIR)

 Master i tilpasset opplæring