LP - Læringsmiljø og pedagogisk analyse

Et forbedringsprosjekt for skoler og barnehager som ønsker:

  • Økt læringsutbytte for barn og unge og et inkluderende læringsmiljø
  • Profesjonelle læringsfelleskap og kollektiv kompetanseutvikling
  • Kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultater
  • Pedagogisk analyse og forbedret pedagogisk praksis

Over 300 skoler over hele Norge har siden 2002 arbeidet systematisk med læringsmiljøet gjennom LP. I Danmark har ca. 560 skoler og 250 barnehager/dagtilbud arbeidet etter LP siden 2007. Dette omfatter mer enn 245 000 barn og unge.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark reviderer nå LP og tilbyr den til barnehager og skoler i Norge.