Hva innebærer arbeid med LP i skolen?

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) er en strategi for systematisk, handlingsorientert og varig forbedringsarbeid i skolen. LP er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap om læring og endringsarbeid.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) kan nå tilby en ny og forbedret versjon av LP som foregår over tre år. Denne versjonen er bygd opp omkring fire hovedområder som er vist nedenfor:

Modell
Sist endret: .