Om prosjektet

Verdens befolkning øker og om 30 år er vi omtrent 10 milliard mennesker. Dette innebærer at vårt behov for protein øker med 60 prosent, mens vi samtidig må minske klimautstlippene. Insektenes høye proteininnhold og deres miljømessige fordeler gjør at de kan være en løsning til de utfordringene matindustrien står overfor. Prosjektet Klimasmart Proteinproduskjon (KLIPP) skal bidra til å skape forutsetninger i Indre Skandinavia til storskala produksjon av insekter for mat og fôr for det europeiske marked.  

INTERREG INSATSOMRÅDE Innovative miljøer
SVENSK PROJEKTÄGARE Dalarna Science Park
NORSK PROSJEKTEIER Høgskolen i Innlandet
EU-STØTTE 278 319 €
STATLIGE IR-MIDLER 93 750 € (750 000 NOK)
TOTALBUDSJETT 862 888 €
PROSJEKTTID 1 jan 2020 – 30 sep 2022
KONTAKTPERSON Pernilla Löfling pernilla.lofling@dalarnasciencepark.se ,
Trygve Stølan trygve.stolan@inn.no