Hvem jobber med KLIPP

Klimasmart Proteinproduksjon (KLIPP) er et norsk-svensk Interreg-prosjekt. Partner i Sverige er  Dalarna Science park. I Norge er Klosser Innovasjon og HINN partnere. 

Høyskolelektor Trygve Stølan er den norske prosjektleder i KLIPP. 

Ta kontakt med Trygve Stølan via  trygve.stolan@inn.no eller  +47 920 17 796

Kommunikasjonsmedarbeider Windy Kester Moe bistår i formidling av prosjektet på norsk side. Første nyhetsbrev og prosjektets statusoppdatering blir sendt medio februar 2021.

Ta kontakt med Windy Kester Moe via windy.moe@inn.no eller +47 988 56 643

Følg også med på KLIPPs Facebooksider:  https://www.facebook.com/Klimatsmartproteinproduktion

(svensk og norsk)