Om prosjektet

Verdens befolkning øker og om 30 år er vi omtrent 10 milliard mennesker. Dette innebærer at vårt behov for protein øker med 60 prosent, mens vi samtidig må minske klimautstlippene. Insektenes høye proteininnhold og deres miljømessige fordeler gjør at de kan være en løsning til de utfordringene matindustrien står overfor. Pro...