IT-forskerstøtte

Velkommen til  Høgskolen i Innlandets webside for
IT-forskerstøtte

Her kan du som forsker få råd og veiledning for effektiv og sikker innhenting, bearbeiding, lagring og deling av forskningsdata. Herfra kan du melde inn og få plass i HINNs forskningsserver og kunne benytte dataverktøy (softwares) til innsamling og analyse av forskningsdata.  factbox

Formålet med IT-forskerstøtte er å bidra til at Høgskolen i Innlandet når målet om forskning på høyt kvalitativt og kvantitativt nivå.

  • Det meste av forskningsaktiviteter er avhengig av stabile, relevante og brukervennlige IT-tjenester.
  • IT inngår i selve metodeutviklingen i mange disipliner og fagfelt. Oppdaterte IT-systemer gjør det mulig å undersøke nye sammenhenger, og leder til utvikling av metoder og analysemåter som tidligere var lite gjennomførbare.
  • God forvaltning av forskningsdata kan lede til forskning av høy kvalitet, økt synbarhet og dermed høyere siteringsrate. 
  • Stadig mer forskning på gruppenivå på tvers av institusjoner og land. Forskere trenger å utveksle data ved hjelp av  effektive og sikre systemer for  tilgang  og deling av data.«Research Data

 

Velg fra menyen for å få nøkkelinformasjon som passer til ditt fagområde  til hvert trinn i forskningsprosessen.

Guide

Velg fagområde

 

open data