VR-simulering i utdanning

Møt far og Emilie i utviklingssamtalen