VR-simulering i utdanning

Møt far og Emilie i utviklingssamtalen

Her kommer mer informasjon om hvordan simuleringen bygges opp og tenkes inn i et helhetlig læringsdesign.