Personvern og databehandling

Det er sentralt at personvernet ivaretas, og at relevant regelverk overholdes når du behandler personopplysninger.

På denne siden (lenke) får du mer informasjon om hva som ligger i sentrale begreper i regelverket, hva du må passe på før du tar i bruk databehandler, overfører opplysninger til utlandet mm.

Skal du bruke personopplysninger i forskning? Les mer på denne siden (lenke).

HINN har et personvernombud, som kan kontaktes på personvernombud@hinn.no.