Opplæring og veiledning

Vi arbeider med elæringsmoduler om informasjonssikkerhet og personvern.

Det er viktig at alle enhetene har nærmere rutiner for hvordan informasjonssikkerhet håndteres på sin enhet. F.eks håndtering av utskrifter av fortrolig informasjon, prosedyrer for gjennomføring og godkjenning av risikovurderinger mv. – tilpasset deres enhet. 

Særlig om bruk av Office 365

For forskningsdata anbefales det å benytte Sharepoint. OneDrive er personlig lagring og vil slettes automatisk hvis brukeren forlater institusjonen.

Fortrolig informasjon og data som inneholder personopplysninger kan kun lagres på windows-maskiner administrert av Hinn. Privat utstyr (laptop/pc/mobile enheter), mac eller linux er foreløpig ikke godkjent. For nærmere informasjon om hvilke typer data de ulike tjenestene i Office 365 er godkjent for, se ovenfor ("Hvilke tjenester kan brukes til hvilke typer informasjon/data")

For praktisk informasjon om hvordan du kan klassifisere dine data og sikker databehandling i Office 365, se xxxxxx brukerveiledning.