Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

 

Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet ("LSIS") er vedtatt av Høgskolestyret i 2018. Gjennom ledelsessystemet skal HINN ha en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet, slik at vi kan ha styring og kontroll med informasjonssikkerheten på Høgskolen.

Ledelsessystemet består av styrende, gjennomførende og kontrollerende del. Endringer i den styrende delen foretas av Høgskolestyret, mens endringer i gjennomførende og kontrollerende del ligger til Rektor.