Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål/ønsker veiledning om informasjonssikkerhet kan du kontakte CSOen (Chief Security Officer) på e-post cso@inn.no