Vo2maks testing

Testprosedyrer og kriterier for godkjent test

De fleste VO2maks-protokollene vi benytter gjennomføres ved at belastningen økes ved fastsatte tidspunkter og med faste belastningstrinn.  Dersom utøveren er testet før, er belastningsoppsettet gitt.  Er utøveren ”ny”, må man foreta et skjønnsmessig valg i samarbeid med trener og utøver. 

Arbeidets varighet bør ligge i området fra 6 til 12 minutter. Siste belastningstrinn bør holdes i minimum ett minutt.  Denne forutsetningen gjøres kjent for utøveren før teststart og det er utøverens ansvar å signalisere underveis når denne belastningen er nådd. 

Utøveren sekunderes kontinuerlig i forhold til målte verdier og motiveres til utmattelse.  VO2maks, belastningsforløp og tid til utmattelse logges inn i databasen sammen med utvalgte parametere. Under angis spesifikke forhold knyttet til testing med ulike ergometer.

Felles for alle prosedyrene er:

 • VO2 måles gjennom hele testen
 • Høyeste gjennomsnitt over ett sammenhengende minutt defineres som VO2maks.
 • Belastningsprofil inklusive maksimal belastning (fart eller watt) og maksimale verdier for ventilasjon (Ve), hjertefrekvens (HF), pustefrekvens (BF), respiratorisk utvekslingskvotient (RER), registreres.

Løping på tredemølle

 • Hastighet økes med normalt 1,0 km/t. hvert minutt (evt. ½ km/t på slutten).
 • Gjennomføres til utmattelse. Helningsvinkel bestemmes av idrettsgren. Det følgende brukes som veiledning:
  • 1,75 %; friidrett og triathlon            
  • 5,25 %; friidrett, ballspill og ”diverse”.
  • 10,5 %; de fleste skigrener og orientering.
  • 21 %; enkelte langrennsløpere.

Sykkel

 • Benyttes primært av syklister, triatleter og skøyteløpere.
 • Tråkkfrekvens; fri (normalt over 90 rpm).
 • Belastning økes med 25 watt pr min.
 • Gjennomføres til utmattelse.