Laktatprofiltest

En laktatprofiltest er en test hvor en undersøker hvordan økende belastninger påvirker laktatkonsentrasjonen i blodet, hjertefrekvens og oksygenopptak.

Det er en grunnleggende forutsetning for senere tolkning av resultater at laktat-konsentrasjonen etter 1. og 2. belastning er stabil og at det gjennomføres minimum fire belastninger. I de ulike protokoller er det videre vektlagt en belastningstid som sannsynliggjør en avflatning av HF og VO2.

Oppvarming

Oppvarmingen skal være rolig (HF<150) i 10 min, helst i ergometeret det skal testes i. Det skal ikke gjennomføres noen drag med høyere belastning før testing av laktatprofil. Etter oppvarming gis det en pause på ca 5 min til diverse forberedelser (drikking, toalettbesøk, skifting av sko/tøy).

Ofte tester man maksimalt oksygenopptak etter avsluttet laktatprofiltest, men enkelte velger å utelate VO2maks-testen. Vi anbefaler at en gjennomfører denne, da den gir verdifull tilleggsinformasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofiltesten.

Spesifikk testapparatur

Vi kan bruke ulike ergometer til ulike idretter. Det er viktig at apparaturen sjekkes hyppig for eventuelle kritiske feil som kan skade utøveren.

Testprosedyrer og kriterier for godkjent test

Alle laktatprofilprotokollene gjennomføres ved at belastningen økes ved fastsatte tidspunkter og med faste belastningstrinn.  Dersom utøveren er testet før, er belastningsoppsettet gitt.  Er utøveren ”ny”, må man foreta et skjønnsmessig valg i samarbeid med trener og utøver. 

Hvert belastningstrinn varer i 5 min. Fem minutter foretrekkes, men enkelte idretter har tradisjon for kortere trinn og dette tilbys derfor ved idrettsspesifikke tester.

Arbeidsbelastningen bestemmes ut ifra idrettsgren og ergometer (se protokoller under).   Økningen av belastning mellom hvert trinn bør tilsvare en økning i VO2 i området 4-6 ml/kg min.

På slutten av hvert belastningstrinn måles HF (siste 30 sekunder) og Vo2 (siste minutt).  Mellom hver belastning tas en blodprøve for bestemmelse av laktat (unntatt fra dette er testing på sykkelergometer, se protokoll under).  Alle laktatanalyser foretas på Biosen laktatmåler.

Under angis spesifikke forhold knyttet til testing ved ulike ergometer.

Felles for alle prosedyrene er:

 • Antall belastningstrinn er 4-6
 • 30 sek pause mellom hvert trinn (unntaket er sykkel).
 • Belastning, laktat, VO2, ventilasjon (Ve), pustefrekvens (BF), hjertefrekvens (HF), respiratorisk utvekslingskvotient (RER), registreres for hvert trinn.
 • HF registreres de siste 3 minuttene på hvert trinn.
 • Blodprøve tas i pausen (unntaket er sykkel) – analyseres for laktat
 • Testen avsluttes når valgt grenselaktat er nådd (4.0).

Løping på tredemølle

 • Varighet av trinn: 5 min
 • Stigning: 1,75 % eller 10,5 % (unntaksvis 5,25%)
 • Fartsøkning mellom hvert trinn: 1,0 km/t eller 1,5 km/t.
 • VO2 måles fra 2,5-4 min på hver belastning
 • Gjennomsnittlig VO2 i ett minutt fra det 3. til det 4. min brukes
 • Grenseverdi for laktat:  >1,5 mmol/l over snittverdien av de to første belastningene

Sykkel

 • Varighet av trinn: 5 min
 • Tråkkfrekvens; fri
 • Wattøkning menn over 65 kg: 50w. Gutter og jenter under 65 kg: 40w.
 • Ingen pauser mellom trinnene
 • VO2-målinger fra 2 til 4 ½ minutt
 • Gjennomsnittlig VO2 i ett minutt fra det 2,5 minutt brukes
 • Blodprøve tas siste 15 sek av trinnene. – analyseres for laktat.      
 • Grenseverdi for laktat:  >1,5 mmol/l over snittverdien av de to første belastningene