Hvorfor teste seg?

Det finnes mange gode grunner til å teste seg enten man er toppidrettsutøver, mosjonist, eller ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet og livsstilsendring.

Treningskontroll

Ved systematisk trening er det viktig å kontrollere at den treningen som blir gjennomført har ønsket effekt eller om det er nødvendig med justering av treningsprogrammet. Testing er derfor et viktig hjelpemiddel i kontroll av treningen

Kartlegging av status

Er det lenge siden du var fysisk aktiv eller har du et ønske om livsstilsendring? Da er testing et svært gunstig hjelpemiddel for å kartlegge helsestatus og fysisk form. Dette vil danne grunnlag for hvilke tiltak som skal settes i verk for oppnå ønsket målsetting.

Motivasjon

Regelmessig testing kan virke motiverende og hjelpe til med å bevisstgjøre deg i treningsarbeidet eller livsstilsendringen. I tillegg til følelsen av at aktivitetene går lettere, vil testing kunne gi konkrete tall som synliggjør den eventuelle forbedringen fra forrige test.

Re-testing

Testing gir mulighet til å kartlegge status der og da. Dette kan gi et godt grunnlag for planlegging av videre trening. Re-testing vil kunne gi et bilde på hvordan treningen har fungert og om formen har blitt bedre. Det er re-testingen som gir det viktigste bildet på om treningsarbeidet har fungert som det skal.

Tid mellom test og re-test avhenger av treningsprogram og mål. Vi kan hjelpe deg planlegge når en re-test er mest gunstig.