3. AnneBjørner

« 
Forrige bilde
|
|
Neste bilde
 »
3. AnneBjørner

Billedhugger Anne Grimdalen legger siste hånd på modellen til «Lekende Bjørner». Skulpturen er utstilt i myldrearealet ved nederste inngang i Alf Prøysens hus (nybygget).