9. Jensens lesebok copy

« 
Forrige bilde
|
|
Neste bilde
 »
9. Jensens lesebok copy

P. A. Jensens lesebok vakte motstand. Folkeeventyr og naturfaglige tekster hadde ikke noe i en slik bok å gjøre... Men skoleloven av 1860 åpnet for dette. Skolen skulle nå være allmenndannende.