Haugesamlingen

 

”Alt gammelt er ikke gammeldags”

LOGO Haugesamling

Ved Høgskolen i Innlandets Hamaravdeling finner vi Haugesamlingen i gamle Midtbyen skole. «Det Pedagogiske Kildematerialet» er «eldre» læremidler og konkretiseringsgjenstander. I Midtbyens 1. etasje er det innredet et klasserom fra 1960-70-årene. Her er det utvalgte læremidler fra alle skolefag. I underetasjen er det installert et gammelt klasserom fra 1890-tallet. Her er også hovedsamlingen lagret, ordnet etter fag.

Undervisningsmidlene i norsk skole har en sentral rolle. Det har vært brukt mye kreativitet av mange dyktige pedagoger for å utvikle dem. I form ser f. eks. mange av samlingens fysikklæremidler gammelmodige ut. Men den kunnskap de kan formidle er ikke gammeldags. Et prisme fra 1868 sprer sollyset like vidunderlig nå som da det ble laget for 150 år siden!

 

BAKGRUNN

Siden 1970-tallet har førsteamanuensis Knut Ståle Hauge bevisst samlet på konkretiseringsmateriale fra ulike skoler og skoleslag. Hans store interesse er; hvordan legger skolene til rette for elevenes begrepsdanning, læring og forståelse. 

- Hvilke type inntrykk gir læring og muligheter for overføring av læring?

- Hva skal til for at elevene implementerer det de opplever og iakttar?

- Hvordan utvikle evnen til å sette det lærte og opplevde i sammenheng?

 

MULIGHETER

I Haugesamlingen vil lærerstudentene oppleve ”røttene” til hvert fag, dets historie, filosofi og didaktisk-pedagogiske linjer. Studentene skal få spennende demonstrasjoner av hvordan fagformidling har foregått til ulike tider. De lærer hvor mye faglig omtanke som er investert i læremiddeltenkning gjennom historien.

Hvert enkelt fag har sin egen trillevogn i «1960-klasserommet». Den kan hurtig bringes fram for gruppen. Her er det plassert demonstasjonsgjenstander; plansjer, lærebøker, pedagogiske hjelpemidler osv som hver faglærer har valgt ut og kjenner godt. Etterpå går man ned i underetasjen til «1890-klasserommet» og besøker miljøet der. Gjenstandene som de forskjellige fag har ”på lageret” vil være uvurderlig som kildemateriale for forsknings- og utviklingsarbeid. Eksempler fra Knut Ståle Hauges bok Skatter fra skoleloftet, fyller en av veggene (les anmeldelse av boken i Utdanningsnytt).