Resultater fra Studie 1

Første del av studien er gjennomført. 23 skoler rundt om i Norge deltok og 160 barn og unge svarte på spørreskjemaet. 

Deltakerne var mellom 13 og 24 år og litt mer enn halvparten var gutter. Gjennomsnittlig hadde de bodd i Norge i 2 år, og mesteparten bodde hjemme hos foreldrene sine. Alle deltakerne svarte på spørsmål om egen helse, trivsel, bosted og tidligere opplevelser. Mange svarte også på hva som var viktig for å ha det godt i hverdagen, og hva som skapte mest stress. Deler av svarene er nå analysert.

Resultater

Foreløpige resultater viser at de fleste opplever god helse og trivsel. Samtidig oppgir deltakerne litt dårligere skår på egen fysisk og psykisk helse enn gjennomsnittet for ungdom i Europa. Men de er mer fornøyd med skolen og foreldre enn ungdom flest. Det ser ut som om de yngste som bor hjemme med foreldre er de som har best helse og trivsel, noe som er vanlig i mange studier på ungdom og livskvalitet. Tidligere opplevelser fra krig og flukt påvirker generell helse og trivsel, men egentlig i liten grad. Vi vil derfor se nærmere på andre faktorer som bedre kan forklare hvorfor fysisk og psykisk helse er litt dårligere, og hvorfor skole og foreldre er litt bedre.

Videre arbeid

En artikkel med de første resultatene er sendt til et forskningstiddskrift. De blir også presentert på Helsesykepleier kongressen 2019, Folkehelsekonferansen 2019 og 12th European Public Health Conference. Videre analyser av svarene fra den første undersøkelsen skal se etter faktorer som påvirker fysisk og psykisk helse i gruppen.

September 2019 blir deltakerne også invitert til å svare på en kortere versjon av det samme skjemaet, slik at vi kan se hvordan helse og trivsel endrer seg. Her ønsker vi å ha fokus på det som fremmer helse og trivsel.