Gjennomføring

Hvordan gjennomføres studien?

Hånd som fyller ut skjema (Colourbox)

Utfylling av skjema skjer på skolen, og tar ca 1 skoletime (foto: Colourbox)

Utvalgte skoler blir kontaktet med spørsmål om deltakelse. Gjennom skolen vil ungdommen få tilbud om å delta i undersøkelsen, som i første omgang er et spørreskjema. Utfylling av skjema skjer på skolen, og tar ca 1 skoletime. Skjemaet er på norsk, engelsk og arabisk. I forkant av utfyllingen vil ansvarlig for studien informere om hensikt og gjennomføring. Foreldre vil også få informasjon om studien, og få mulighet til delta i voksenstudien.

Deltakerne vil få tilbud om å fylle ut skjemaet på nytt etter ett år, for å se hvordan helse og trivsel endrer seg over tid. Noen vil også få tilbud om å delta i et intervju for å fortelle om hva de mener er viktig for å ha det godt.  Studien består derfor av tre deler og vil gå over 4 år, fra august 2017 til 2021.

Studie 1

  • Tema: Hvordan er helse og trivsel hos unge syrere 12 til 24 år som nylig er bosatt i Norge?
  • Metode: Spørreskjema med tema som fysisk og psykisk helse, livskvalitet, resiliens, opplevelser før og etter ankomst til Norge.
  • Tidspunkt: mai 2018 - desember 2018

Resultater fra Studie 1

Studie 2

  • Tema: Hvilken utvikling har helse og trivsel hos unge syrere 12 til 24 år som nylig er bosatt i Norge?
  • Metode: Samme spørreskjema som er brukt i studie 1 fylles ut av de samme deltakerne ett år senere.
  • Tidspunkt: August 2019 - desember 2019

Studie 3

  • Tema: Hva mener ungdom er viktig for å ha et godt liv og en god start i Norge?
  • Metode: Intervju og bilder (photo elicited interview). Ungdom tar bilder over 2 uker, av ting, steder, mennesker eller aktiviteter de selv mener er viktige for god livskvalitet, og presenterer bildene i et intervju.
  • Tidspunkt: Høst 2020