Videreutdanning for lærere i fremmedspråk

Det er opprettet et helt nytt videreutdanningstilbud i fransk, spansk og tysk med oppstart sommer/høst 2021. Studiet er for lærere i fransk, spansk eller tysk på 8.-10. trinn som allerede underviser i språket i dag, eller lærere som ønsker å videreutdanne seg til å bli fremmedspråklærer.

Studiet tilbyr intensiv språkopplæring i utlandet og er opprettet i tett samarbeid med høgskoler og universitet i Frankrike, Spania og Tyskland. Studiet er en kombinasjon av samlinger i Oslo og  i utlandet, i tillegg til nettbaserte aktiviteter og undervisning.

Målet er å øke lærerens egen språkkompetanse, gi oppdatert kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med språk i klasserommet. Deltakerne får tett oppfølging, mulighet til å praktisere språket der det snakkes, prøve ut undervisningsopplegg på egen skole og reflektere sammen med andre.

Søknadsfrist er 1. mars, både til Udir og til OsloMet. 

Arbeidsspråket på studiet vil hovedsaklig være det fremmedspråket lærerne tar videreutdanning i, med engelsk som støttespråk. 

Studiet går over ett år og består av to emner på 15 studiepoeng hver, med avsluttende eksamen i hvert emne.

Det er lagt opp til to studieopphold i utlandet i løpet av studiet. Den første uka er i løpet av sommer/høst 2021 og den andre er i februar/mars 2021. Turene går til våre samarbeidspartnere i Caen, Valencia og Freiburg.

 

Fransk

30 stp. i fransk, nivå 1, i samarbeid med Université de Caen. Studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og forutsetter et språklig nivå på minimum A2, tilsvarende nivå 1 fra ungdomsskole og videregående skole.

Studiestart: 21. juni 2021.

21.-25. juni 2021: En uke intensivt språkkurs i Caen

23. februar til 1. mars 2022: En uke studieopphold i Caen

Studieomtale fra OsloMet - fransk

Spansk

30 stp. i spansk, nivå 2, i samarbeid med Universidad de Valencia. Studiet retter seg primært mot lærere i spansk på ungdomstrinnet og forutsetter minimum 30 stp. i spansk eller tilsvarende språknivå i realkompetanse. (Nivå B1)

Studiestart: 26. juli 2021

26. til 30. juli 2021: En uke intensivt språkkurs i Valencia

23. februar til 1. mars 2022: En uke studieopphold i Valencia

Studieomtale fra OsloMet - spansk

Tysk

30 stp. i tysk, nivå 1, i samarbeid med Pädagogische Hochschule Freiburg. Dette studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og forutsetter et språklig nivå på minimum A2, tilsvarende nivå 1 fra ungdomsskole og videregående skole.

Studiestart: 26. august 2021, nettbasert. 

6.-12. oktober 2021: En uke intensivt språkkurs i Freiburg

23. februar til 1. mars 2022: En uke studieopphold i Freiburg

Studieomtale fra OsloMet - tysk

Studietilbudet skulle vært igangsatt høsten 2020, men ble utsatt et år på grunn av koronapandemien. All undervisning studieåret 2021-22 vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og opphold i utlandet vil kun bli gjennomført dersom dette er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.

COLOURBOX27029901