Videreutdanning for lærere

Vi utvikler i tillegg videreutdanning for fremmedspråklærere som trenger faglig påfyll eller videreutdanning for å være formelt kvalifiserte fremmedspråklærere

Dette er andre del av prosjektet, og vil utvikles i løpet av 2019/2020. Mer informasjon kommer.