Praksis

Praksis i skoler er en viktig del av grunnskolelærerutdanningen.

MGLU-studenter fra HINN reiser på utveksling i sitt femte semester. Dette semesteret er har ingen obligatorisk praksis, så studentene vil for det meste fordype seg i språkene. 

I Valencia er praksis en integrert del av kursene de tar, men dette er ikke en del av den ordinære praksisen på MGLU. I Caen vil det være mulig å velge en modul med observasjon i fransk skole en dag i uka.