Praksis

Praksis i skoler er en viktig del av grunnskolelærerutdanningen.

Våre partnere i Freiburg og Valencia har gode kontakter i nærliggende skoler, og vil tilby praksis der.

Mer informasjon kommer.