Intensivkurs

Selv om du har hatt fremmedspråket på videregående, anbefales det sterkt å ta et intensivkurs i språket før du starter på studiene.

Våre partnere tilbyr intensive språkkurs før semesterstart. Dette gir også rett til språkstipend fra Lånekassen.

I tillegg til at du får en god språklig start på utvekslingsoppholdet ditt, vil et intensivt språkkurs gi deg mulighet til å komme i orden rent praktisk før de ordinære studiene starter. Du blir kjent med byen, omgivelsene og andre studenter, og overgangen til studier på målspråket blir litt mindre.

Det arrangeres også ofte utflukter og andre sosiale tilstelninger i forbindelse med språkkursene, en veldig god anledning til å bli kjent med medstudenter og med landet du skal bo i dette semesteret.