Senter for samarbeidslæring

CCL_uramme_gr├©nn
Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling

CCL (Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development) er et forsknings- og læringssenter ved Høgskolen i Innlandet. Senteret er tildelt UNESCO Chair for utdanning for bærekraftige levesett. Hovedmålet er å bidra til prosjekter nasjonalt og internasjonalt knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling, samt styrke nettverkssamarbeid om dette temaet, som Høgskolen har mer enn 20 års erfaring med. Senterets arbeid omfatter kunnskapsformidling til alle nivåer i samfunnet, fra klasserommet til FN-systemet.

CCL styrker og videreutvikler forbrukerundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. Fokus er på forbruk, livsstil og sosial læring. CCL gir innspill til læreplaner, utvikler undervisningsmateriell, deltar i samfunnsdebatten, og gir faglige råd til myndigheter og organisasjoner. Internasjonalt koordinerer CCL nettverket PERL/UNITWIN. Senteret arbeider med å implementere FNs bærekraftsmål og bidrar til internasjonale avtaler og deltar i programmer innenfor utdanning.  

CCL TILBYR:

  • Seminarer og kurs for lærere
  • Fagdag for lærerstudenter
  • Rådgivning om bærekraftig utvikling til beslutningstakere og utdanningsinstitusjoner
  • Modell for implementering av tverrfaglige temaer i lærerutdanning
  • Veiledning om pedagogikk, pensum og læreplan knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling

For mer informasjon last ned vår  informasjonsbrosjyre