Seminarer og fagdager

Uten navn

Temamøte: Bærekraftig utvikling i skolen - tverrfaglig arbeid og fagfornyelsen

Velkommen til et interaktivt seminar som vil kunne gi deg inspirasjon, økt kunnskap, kompetanse og refleksjon omkring hvordan arbeide med bærekraftig utvikling i skolen.

Tid: 27.09.2018 fra 19:00-21:00

Hvor: Hamar kulturhus, Multisal Pauline Hall, Torggata 100, Hamar

Seminaret er et arrangement under forskningsdagene. Seminaret vil bestå av workshop hvor deltakerne utforsker begrepet bærekraftig utvikling, konkrete eksempler på hvordan man kan arbeide med temaet i skolen og i lærerutdanningen. I tillegg vil det være innlegg med nøkkelpunkter om utdanning for bærekraftig utvikling.

Velkommen!

registrering


Rapport_3 fagdager_høsten 2015_Idebanken

Fagdager

Fagdagen er et tilbud som gis til lærerstudenter ved høgskoler og universitet. Fagdagene vil med referanse til rammeplanen for lærerutdanning i størst mulig grad kombinere arbeidet med temaene: Forbruk og bærekraft, personlig økonomi og handlingskompetanse. Hensikten er at lærerne klarer å hjelpe elever til å motstå reklamepress, tenke langsiktig og reflektere over konsekvensene av sine forbrukervalg. 

Fagdagene veksler mellom foredrag med utgangspunkt i praktiske eksempler, test av oppgaver fra Verktøykassen Aktiv læring samt en demonstrasjon av ulike pedagogiske metoder. Fagdagen avsluttes med en kafédialog hvor lærerstudentene skal se for seg følgende scenario: ”Dere er lærere på en skole. Det er planleggingsdag og en første idéutvikling på et tverrfaglig prosjekt som skolen har besluttet å gjennomføre med temaet bærekraftig forbruk, personlig økonomi og forebyggende helse.” Fagdagene knytter seg til fornyelsen av Kunnskapsløftet.

Det er planlagt 3 fagdager for studenter i lærerutdanning:

  • Mandag 10. september 2018: Høgskolen på Vestlandet, Bergen
  • Mandag 1. oktober 2018: Høgskolen på Vestlandet, Stord
  • Fredag 22. oktober 2018: Universitetet i Agder

Ønsker du en fagdag hos din Høgskole eller Universitet vennligst kontakt:

Kirsten Paaby,  paaby.kirsten@gmail.com


Lærerstevner

Sørlandsk lærerstevne 19. oktober ved Universitet i Agder

Senteret for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling skal ha en utstillingsplass hvor vi kommer til å distribuerer verktøykasser samt informasjonsbrosjyre om CCL og dets undervisningsmateriell og skole/lærerstøtte man tilbyr. Det er ventet ca 2500 besøkende som arbeider i undervisningssektoren til stevnet.

Østlandsk lærerstevne 2. november ved OsloMet

Senteret for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling skal ha workshop om «Tverrfaglig arbeid i fremtidens skole», målgruppen er mellomtrinn og ungdomstrinn samt skoleledere.

Kurset gir en innføring i, og konkrete eksempler på hvordan man kan arbeide med de tre fagovergripende temaene som løftes frem i generell del av læreplanen for grunnopplæring, både for grunnskole og videregående. Temaene er: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap samt livsmestring og folkehelse. Det fokuseres på studentaktive læringsmetoder for å møte temaene i fremtidens skole.