Rådgivende gruppe for forbrukerundervisning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet opprettet i 2011 en rådgivende gruppe i forbrukerundervisning, som skal foreslå strategier og virkemidler for utvikling og gjennomføring av arbeidet med forbrukerundervisning. 

Gjennom flere år har departementet drøftet informasjonstiltak med den oppnevnt  rådgivende gruppe for forbrukerundervisning. Skolesystemet er en viktig målgruppe. Blant de tiltak som er iverksatt, er fagdager og lærerseminarer rettet mot både praktiserende lærere i grunnskole, ungdomsskole og videregående skole, å vel som lærerstudenter.

Den rådgivende gruppe består av følgende medlemmer: 

Jarle Langeland

Tinntjønn skole

Knut Ole Lysø

NTNU

 

Marianne Mathisen

FN sambandet

Inger Lise Skare

Ranvik ungdomsskole

Undis Scheslien

Forbrukerrådet

Victoria W. Thoresen

Høgskolen i Hedmark

Sacha de Raaf

Høgskolen i Hedmark