YouthXChange

En verktøykasse for ansvarlig forbruk.

YouthXChange

YouthXChange er en verktøykasse for ansvarlig forbruk som har blitt laget spesielt til ungdom av FNs miljøprogram (UNEP).

 

FNs miljøprogram (UNEP) vil understreke viktigheten av og det presserende behovet for en verdensomspennende endring i produksjons- og forbruksmønstre og holdninger.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) understreker for sin del den rollen utdanning spiller i å forme holdninger, verdier og atferd og samtidig for å utvikle den kompetansen, ferdighetene og engasjementet som trengs for å skape en bærekraftig framtid.

Den norske utgaven av dette heftet består av to deler. Hoveddelen, som ligger øverst på alle sidene, er en oversettelse av den internasjonale youthxchange-veiledningen. I "kjelleren" på hver side finner du tilleggsstoff som er utarbeidet spesielt for den norske versjonen. Dette inkluderer bakgrunnsfakta og handlings-eksempler fra Norge, og Norden, henvisninger til norske nettsider og undervisningsressurser.      

Last ned en kopi her