Forbruker og Medmennesker

Forbruker og Medmennesker

Forbruker og Medmenneske  tar opp hvordan man kan bistå unge mennesker slik at de blir bevisste, kritiske og ansvarlige borgere med nødvendige kompetanse for å fungere på kreative og betydningsfulle måter i det moderne samfunn. Boken består av en faglig del om forbuk of samfunnsutvikling; en didaktisk del med forslag til hvordan undervisning i disse temaer kan organiseres; og et utvalg av praktiske forslag for opplæring på forskjellige alderstrinn. Boken retter seg mot lærere og lærerutdannere.    Last ned en kopi her.