Aktiv Læring - Bilder og Gjenstander

Verktøykassene samlet

Alle verktøykassene beskrevet her kan brukes i barneskole, ungdomsskole og videregåendeskole.

Aktiv Læring Verktøykasse #1: Bilder og Gjenstander

Bilder og gjenstander 1

er et sett av ideer og ressurser som kan bidra til aktiv, tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling. Innholdet beskriver aktiviteter som ved bruk av bilder og gjenstander skaper innsikt i sammenhengene mellom livsstil og omgivelsene. Den viser til aktiviteter som stimulererrefleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativt problemløsning. 

Last ned en kopi her

Aktiv Læring Verktøykasse #2: Privat Forbruk og Klimaendring 

Bilder og gjenstander 2

fokuser på billedbruk og undervisningsstrategier for å utforske emner som privat forbruk, klimaendring og ansvarlig livsstil. Heftet inneholder en kort faglig innledning om temaene; en beskrivelse av aktiv læring som fremmer kritisk tenkning og konstruktiv handling; et utvalg av praktiske læringsaktiviteter og en billedbank til støtte for de foreslåtte aktiviteter. 

Last ned en kopi her

Aktiv Læring Verktøykasse #3, Økonomisk Kompetanse

Bilder og gjenstander 3

Heftet presenterer bakgrunnsinformasjon om behovet for opplæring i personlig økonomistyring og henvisninger til spill som kan brukes. I tillegg har heftet et nyutviklet kortspill som kan brukes på flere måter.

Last ned en kopi her

Aktiv Læring Verktøykasse #4: Ressursbruk: Tid som Ressurs

Bilder og gjenstander 4

Verktøykassen består av en faglig innledning og et utvalg av praktiske eksempler deriblant bruk av undersøkelse, synliggjøring, beslutningstaking, målsetting, og handling og refleksjon knyttet til tid og reise, mat, valg, mote og teknologi.

Last ned en kopi her

 Aktiv Læring Verktøykasse #5: Hva er historien?

Bilder og gjenstander 5

​​Verktøykassen beskriver flere måter å utvikle kunsten å fortelle relevante historier på. ​​Fortell​er kunsten ​gi​r elever muligheten til å utforske temaer knyttet til ansvarlig levesett og bærekraftig utvikling. Særlig kan historiefortelling anvendes for å skape et sosialt læringsmiljø, der samarbeid, refleksjon og sosial samhørighet​ ​verdsettes som nødvendige ingredienser​ ​på​ hvordan vi tenker på nytt om ​vår ​felles fremtid​.

Last ned en kopi her

Aktiv Læring Verktøykasse #6: Medias påvirkning: Ansvarlig og bærekraftig levesett

Bilder og gjenstander 6

​​Verktøykassen fokuserer på bruk av forskjellige medier som en viktig læringsstrategi for å utforske temaer knyttet til ansvarlig levesett og bærekraftig utvikling. Verktøykassen presenterer bakgrunnsinformasjon for undervisning om ansvarlig og bærekraftige levesett basert på menneskets mange intelligenser og den presenterer en rekke læringsaktiviteter med bruk av forskjellige medier.

Last ned en kopi her

Aktiv Læring Verktøykasse #7: Hvorfor kjøper vi?

7-Hvorfor kjoper vi front

Aktiv læring med bruk av bilder og gjenstander verktøykasse #7 er et sett av ideer og ressurser for undervisning om bærekraftig utvikling. Innholdet beskriver hvorfor vi kjøper: personlig forbrukets symbolske verdi.  Det bidrar til å forstå vårt forbruk i lys av overlevelse, identitet og tilhørighet, vaner, nysgjerrighet, nytelse, skjønnhet, reklame, og gruppepress. Heftet presenterer varierte aktiviteter som stimulerer refleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativt problemløsning.

Last ned en kopi her

Aktiv Læring Verktøykasse #8: Velg Annerledes

Velg Annerledes front

Inneholder undervisningsopplegg hvor elevene aktivt utforsker alternative måter å handle på, og involverer dem til å reflektere over egen livsstil, forbruk, verdier og holdninger. Videre hvilke handlingsalternativer elevene har i sine liv, med mål om mer bærekraftige levesett. Aktivitetene knytter seg til 5 ulike tema på praksis innenfor: delte økonomier, gjenvinning og oppvinning, tilstrekkelig ressurser, ivaretakelse av biologisk mangfold og helhetlige tilnærminger. Verktøykassen har en vinkling med fokus på positive handlingsalternativer med temaet bærekraftig utvikling og bærekraftige levesett.

Last ned en kopi her