Temamøte: Bærekraftig utvikling i skolen - tverrfaglig arbeid og fagfornyelsen

Temamøte: Bærekraftig utvikling i skolen - tverrfaglig arbeid og fagfornyelsen

Velkommen til et interaktivt seminar som vil kunne gi deg inspirasjon, økt kunnskap, kompetanse og refleksjon omkring hvordan arbeide med bærekraftig utvikling i skolen.

Ny læreplan løfter frem bærekraftig utvikling som et sentralt tema for tverrfaglig arbeid i fremtidens skole.

Seminaret vil bestå av workshop hvor deltakerne utforsker begrepet bærekraftig utvikling, konkrete eksempler på hvordan man kan arbeide med temaet i skolen og i lærerutdanningen. I tillegg vil det være innlegg med nøkkelpunkter om utdanning for bærekraftig utvikling.

Velkommen!

*Merk at deler av programmet vil være på engelsk.

Seminaret arrangeres av Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling, CCL ved Høgskolen i Innlandet. 

Når: 27.09.2018

Kl. 19.00-21.00

Hvor: Hamar kulturhus, Multisal Pauline Hall, Torggata 100, Hamar

Påmelding

Sist endret: .