Lærerseminar om Reklame, Forbruk og Gjeld - å lære om personlig økonomi

Lærerseminar om Reklame, Forbruk og Gjeld - å lære om personlig økonomi

Velkommen til et tverrfaglig og interaktiv seminar for lærere og lærerstudenter om opplæring i personlig økonomi i Bergen og i Trondheim.

Seminaret arrangeres av Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Begge seminarer vil gi deg som lærerstudent eller lærer, kunnskap til å kunne hjelpe barn og unge til å forstår og mestre sin personlig økonomi på en god måte.

 

Det har blitt planlagt to seminarer:

Det første seminaret finner sted ved Universitet i Bergen, 10 oktober 2016.

Det andere seminaret finner sted ved NTNU, Campus Rotvoll i Trondheim, 27 oktober 2016.

Gratis adgang og lunsj for de som er påmeldte.

 

Det er mange grunner til at unge mennesker trenger opplæring i personlig økonomi som for eksempel,

- bli klar over sine egne behov og ønsker i livet

- skaffe seg en bedre forståelse av økonomiske begreper og prosesser

- bli mer bevisst på påvirkningskraft fra markedsføring og venner

- forstå konsekvensene for seg selv og andre av de økonomiske valgene de tar

- vite mer om hvordan din egen livsstil påvirker utviklingsmuligheter for andre.

 

Lærerseminaret

Hvorfor er dette så viktig?

- Økonomisk styring er en viktig ferdighet for å mestre våre liv.

- Økonomiske problemer kan ha stor innvirkning på både egen og familiens velvære.

- Barn og unge er sett på av mange som viktige målgrupper for markedsføring.

- Videreutvikling av kritisk tenkning og analytiske evner er nødvendig for å kunne avkode de omfattende og aggressive kommersielle meldingene som vi hver eneste dag blir utsatt for.

- Ansvarlig, bærekraftig forbruk er en vesentlig del av bærekraftig utvikling.

Sist endret: .