Global Dugnad for Bærekraftig Utvikling - Hva er vår rolle?

Global Dugnad for Bærekraftig Utvikling - Hva er vår rolle?

I forbindelse med lanseringen av det nye Senter for Samarbeidslæring for Bærekraftig Utvikling inviterer Høgskolen i Hedmark til et seminar og paneldebatt. 

Høgskolen har vært pådriver i aktuelle internasjonale programmer og forskningsprosjekter som vil bli presentert. Diskusjonstema er: Hvordan bør dette engasjement videreføres som en del av den globale dugnad for bærekraftig utvikling?

Seminar holdes 21 September 2016 kl. 10-12 i Auditorium 2, Campus Hamar

Paneldebatt holdes 21 September 2016 kl. 13-15 i Auditorium 2, Campus Hamar

Sist endret: .