Fagdager i 2018

Fagdager i 2018

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) har i flere år organisert fagdager ved universiteter og høgskoler i Norge. 

Gjennom praktiske eksempler blir temaet personlig økonomi satt i sammenheng med spørsmålet: Hva er et bærekraftig og ansvarlig forbruk? – både på det individuelle og samfunnsmessige nivå. Den pedagogiske tilretteleggingen av fagdagen blir knyttet opp mot lærerplaner om forbruk i fag som mat og helse, naturfag og samfunnsfag. I tillegg til kompetansekravene til framtidens skole slik de kommer til uttrykk i Ludvigsen utvalgets anbefalinger og fornyelsen av Kunnskapsløftet. Fagdagen blir ofte avsluttet med en kafédialog.

De kommende besøkene vil inngå som del av det obligatoriske programmet for lærerstudentene.

Følgende datoene er satt for fagdagene:

Høgskolen på Vestlandet, Bergen den 10. september

Høgskolen på Vestlandet, Stord den 1. oktober

Universitet i Agder den 22. oktober

Ønsker du en fagdag hos din Høgskole eller Universitet vennligst kontakt: Kirsten Paaby,  paaby.kirsten@gmail.com 

Sist endret: .