CCL bidrar ved lærerstevner

CCL bidrar ved lærerstevner

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) vil være tilstede ved Sørlandsk- og Østlandsk lærerstevne henholdsvis den 19. oktober og 2. november.

Ved Sørlandsk lærerstevne 19. oktober vil senteret ha en utstillingsplass hvor man distribuerer verktøykasser samt informasjonsbrosjyre om CCL og dets undervisningsmateriell og skole/lærerstøtte man tilbyr. Det er ventet ca 2500 besøkende som arbeider i undervisningssektoren til stevnet. Lærerstevnet finner sted ved Universitet i Agder.  For mer informasjon om sørlandsk lærerstevne.

Ved Østlandsk lærerstevne 2. november vil CCL ha workshop om «Tverrfaglig arbeid i fremtidens skole», målgruppen er mellomtrinn og ungdomstrinn samt skoleledere. Kurset gir en innføring i, og konkrete eksempler på hvordan man kan arbeide med de tre fagovergripende temaene som løftes frem i generell del av læreplanen for grunnopplæring, både for grunnskole og videregående. Temaene er: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap samt livsmestring og folkehelse. Det fokuseres på studentaktive læringsmetoder for å møte temaene i fremtidens skole. Lærerstevnet finner sted ved OsloMet.   For mer informasjon om østlandsk lærerstevne.

Sist endret: .