20 års med forskning og utdanning om ansvarlig, bærekraftig utvikling

20 års med forskning og utdanning  om ansvarlig, bærekraftig utvikling

Høgskolen i Hedmark hatt en ledende rolle for mer enn 20 år i arbeidet med utdanning for ansvarlig bærekraftig forbruk, både nasjonalt og internasjonalt. For å føre dette arbeid videre, lanseres det et Senter for Samarbeidslæring for Bærekraftig Utvikling den 21ste September 2016 på LUNA fra kl.10-15. Lanseringen er en del av Forskningsdagene. Les mer.

Senteret vil være på Hamar og har som sitt hovedfokus å videreføre arbeidet til PERL (The Partnership for Education and Research about Responsible Living) og forpliktelsene knyttet til Høgskolens UNESCO Chair for utdanning for bærekraftig livsstil. Disse forpliktelsene omfatter bl.a. Høgskolens rolle som «Key Partner» i FN’s Global Action Program for Education for Sustainable Development, og rolle som koordinator av den utdanningsdelen av den globale 10-årige Rammeplan for Bærekraftig Livsstil.

Høgskolen har samarbeidet med Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Kunnskapsdepartementet  og Miljødepartementet med organisering og utvikling av CCN (Consumer Citizenship Network) og PERL (Partnership for Education and Research about Responsible Living). Dette arbeidet har blant annet støttet opp om det prioriterte hovedmålet i forbrukerpolitikken om informerte og opplyste forbrukere. Fra 2000 har HH også ledet den nasjonale rådgivende gruppen for forbrukerundervisning i skolen initiert av BLD. Det har også vært en del av implementeringen av FNs tiår for utdanning om bærekraftig utvikling og den Marrakech Prosess for Bærekraftig Forbruk og Produksjon, med både UNEP og UNESCO som samarbeidspartnere.

Gjennom årene er det blitt bygget opp et betydelig nettverk gjennom PERL. Det er etablert tett samarbeid med 140 universiteter, høgskoler og internasjonale organisasjoner i 50 land. Samarbeidet med de aller fleste av disse organisasjoner har vart i mer enn 15 år. 32 av disse har forpliktet seg gjennom UNITWIN avtalen til å samarbeide videre med Høgskolen i flere år til. Sammen har PERL partnere forsket, utviklet læreplaner og lærings metodologier samt læringsmateriell. De har holdt seminarer, kurs, konferanser og mye mer i både Norge og utlandet.

Etableringen av Senteret er viktig i lys av de nye Bærekraftsmålene (Agenda 2030) og Norges fokus på forskning og utdanning for bærekraftig utvikling.

Sist endret: .