Forbrukerundervisning

Norske hus Bulgaria 2011 051

Verdenssituasjonen krever endrede tenkemåter og handlingsmønstre for å redusere de negative konsekvensene av klimaendringer og økonomisk ustabilitet, og for å sikre en mer rettferdig ressursfordeling og dermed skape en bærekraftig, verdig menneskelig utvikling for alle.

Endringer trengs på mange nivåer, men det grunnleggende ansvar ligger hos den enkelte, i rollen som forbruker og medborger. 

Rapport_3 fagdager_høsten 2015_Idebanken

 

Mange mennesker, inkludert foreldre og lærere, er forvirret og usikre på hvordan de skal møte dagens utfordringer og hvordan de skal hjelpe de unge til å håndtere morgendagens krav. Mange er ikke engang klar over den makt som individet har gjennom de valgene som foretas hver dag.

Utfordringene er sammensatte. De er systemiske eller personlige, kortsiktige og langsiktige. Mer kunnskap og innsikt i bruk av relevante data er viktig, men det i seg selv er ikke nok til at folk blir inspirert og motivert til å endre sine forbruksmønstre og skape en mer ansvarlig, bærekraftig livsstil. Utdanning som bidrar til dette må også til.

Undervisning i forbrukeremner skal hjelpe elevene til å mestre forbrukerrollen. Forbrukeremnene er tverrfaglige og skal gi elevene kunnskap om bærekraftig forbruk, reklame, nettbaserte markedsplasser, personlig økonomi, og generelt forbrukerrettigheter og -plikter. 

Høgskolen i Innlandet bidrar til å utvikle og formidle undervisningsmateriale, organiserer lærerseminarer og fagdager i forbrukerrelaterte tema, og deltar i nordisk og internasjonalt samarbeid om å videreutvikle og utarbeide gode måldokumenter for forbrukerundervisning. 

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner som tar opp relevante tema innen forbrukerundervisning som forbrukermedborgerskap, økonomisk kompetanse, bærekraftig innovasjon og mer.  

Linker og referanser

Her finner du en oversikt over relevante aktører som jobber med forbrukerrelaterte tema.