Prosjekt Arctic Red, matfiskoppdrett av røye i Innlandet

Startforing av røyeyngel. Foto: Olav Berge

Vi ønsker å avle fram røye som er best mulig egnet for matfiskoppdrett i Innlandet.

Ved å avle fram en stamme med fokus på rask tilvekst og sen kjønnsmodning vil en være i stand til å øke lønnsomheten i kommersielt matfiskoppdrett av røye.

Dette vil vi gjøre gjennom inntak av røye fra ulike stammer i Norge og krysning mellom stammer etter følgende avlsmål:

1. Tilvekst

2. Kondisjonsfaktor

3. Kjønnsmodning

4. Fertilitet

               Rognkvalitet/overlevelse

               Befruktningsevne – melke

5. Kjøttkvalitet

               Innfarging

               Tekstur

               Fettinnhold

6. Morfologi

7. Overlevelse

 

Øyerogn

Arctic Red vil etter hvert kunne forsyne kommersielle røyeoppdrettere med øyerogn fra en fremavlet røye med fokus på tilvekst og kjøttkvalitet.

 

For mer informasjon, se http://royeforum.no/avlsprogrammet/arctic-red/