Elgkafeteria – kan vi få furua til å smake vondt?

Elgen foretrekker usprøyta furu. Foto: Simen Pedersen

Beiteskader på furu fra elg kan føre til skogskader og økonomisk tap for skogeieren. Kan vi hindre elgen i å beite ved å sprøyte furua med illesmakende stoff?

For å øke antall uskadde furutrær, ønsket vi å undersøke effektiviteten av å sprøyte furutopper med «antibeitestoff». For å være sikkert på at furuene fikk prøvd seg under ekstremt beitepress benyttet vi oss av tamme elger.

Norsk Elgsenter har to elg i innhegning ved Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad. Her satte vi inn ungfuru med ulike behandlinger, lot elgene ha tilgang til de i 23 timer og registrerte så beitegrad og toppskuddbeite.

Foreløpige resultater tyder på at elgene er veldig gode til å identifisere hvilke planter som er behandlet og hvor på planten vi har sprøytet stoffet.

DSC_0564

Oppsett med 4x5 furuer i stativ (siste stativet er bak elgen til venstre) som elgene fikk tilgang til å beite på i 23 timer før vi målte beitegrad. Foto: Simen Pedersen

Det ser ut til at man har god effekt av å spøryte ungfuru, men at behandlingen må gjentas hvert år. Det vil være et kostnadsspørsmål i forhold til arbeidsinnsatsen denne behandlingen krever.