Våre prosjekter

Storfebeite og skogbruk

Å utnytte utmarksressursene er god norsk tradisjon, men hvordan skal vi tilpasse forskjellig utnyttelse til hverandre. Målsetningen...