Centre of excellence in Film and Interactive Media Arts (CEFIMA)

I november 2016 fikk Den norske filmskolen (DNF) tildelt midler fra NOKUT for å etablere et senter for fremragende utdanning. Senteret ble døpt CEFIMA - Centre of excellence in Film and Interactive Media Arts.

Kunstfaglig fokus

CEFIMA sitt hovedmål er å videreutvikle og styrke både læringen og undervisningen i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel.

Målet er å skape gode kunstfaglige fortellere som tar i bruk eksisterende teknologi for å skape noe nytt og annerledes.

Digital teknologi har lenge vært en del av alle faser i film – og TV-produksjon, men CEFIMA mener det kunstneriske potensialet ikke er fullt utnyttet verken i utdanningen ved DNF eller i filmbransjen. Derfor ser CEFIMA det som sitt ansvar å utdanne gode kunstfaglige fortellere slik at den norske audiovisuelle bransjen kan utvikle seg i en ny og innovativ retning.

Pedagogisk metode

CEFIMA vil ta utgangspunkt i og videreutvikle den pedagogiske metoden DNF har videreutviklet og hatt stor suksess med.

Hovedfokuset i pedagogikken er å jobbe med begrensninger i såkalte Penneprøver hvor studentene løser oppgaver.

Den pedagogiske tanken er at begrensningene utfordrer og forløser studentens kreativitet og fantasi samtidig som håndverket læres. Erfaringsmessig er det ikke noen motsetning mellom å utvikle den enkeltes kunstneriske egenart, den personlige stemmen, og å lære håndverket.

Gjennom slike tester og utprøving av nye digitale medier, vil CEFIMA gå grundigere inn i den innovative historiefortellingen.

For å gjøre dette trenger både studenter og ansatte opplæring i den digitale medieteknologien og tilgang til relevant utstyr og mulighet til å teste ut nye måter å skape film på.

Potensiale for utviklingen er stort og med nye samarbeidspartene og møtepunkter vil historiene og de tekniske løsningene bare kunne bli mer spennende.

Utvikling av nye studier

Senteret skal i første omgang knytte til seg to stipendiater. Deretter vil senteret bidra til at DNF oppretter toårige masterstudier og til slutt vil skolen utvikle et treårig bachelorforløp.

Begge disse studieforløpene vil integreres med skolens eksisterende studier, men fokusere på de kreative mulighetene som finnes i ny teknologi.