Language: NOR | ENG

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller GRESAF1000

Pensum for studieåret 2020 / 2021

Obligatorisk litteratur

Bøker:

Carson, S. G., & Skauge, T. (2019). Etikk for beslutningstakere. Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 280 sider.

Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2017). RESTART. 7 veier til bærekraftig business. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 169 sider.

Kane, G. (2011). The green executive. Corporate leadership in a low carbon economy. Abingdon-on-Thames, United Kingdom: Routledge. 242 sider.
INN har tilgang til e-boka: http://ezproxy.inn.no/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hilhmr-ebooks/detail.action?docID=1020272

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Vermont: Chelsea Green Publishing. 250 sider.
 

Merknad:

Jørgensen & Pedersen sin bok fas også som gratis engelsk e-bok (dette er en utvidet utgave, ‘Part II’ tilsvarer hele den norske utgaven):

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319919706

Og som lydbok:

https://ebok.no/lydbok/restart_sveinung-jorgensen-2/

 

Vitenskapelig artikkel

Stoknes, P. E. (2019). Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, 5, 69–78.
https://www.magma.no/hvordan-male-ekte-gronn-vekst-og-unnga-gronnvaskingsfellen

 

Annet obligatorisk pensum:

Tre pensumnotater:

  1. FNs bærekraftsmål
  2. BFMI-verktøyet
  3. Dilemmaverktøyet

Anbefalt litteratur

Oppgis ved semesterstart.

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no