Language: NOR | ENG

Skatterett III - merverdiavgiftsrett SREG300

Pensum for studieåret 2019 / 2020

Obligatorisk litteratur

 Gjems-Onstad, O., Kildal T.S., Dyrnes, C. Aa. Og Mikelsen A. B. (2017). Lærebok i merverdiavgift (5. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk.

 Torgrimsen, B., Husby, M. (2018). Oppgavesamling i skatterett. Revisoreksamen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 Gjems-Onstad, O. (Red.). (2019). Skattelovsamlingen 2018-2019. Oslo: Gyldendal Juridisk.

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no