Language: NOR | ENG

Organisasjonsforståelse SORG100

Pensum for studieåret 2019 / 2020

Obligatorisk litteratur

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer. 5.utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer. 5.utgave. Arbeidsbok og casesamling. Bergen: Fagbokforlaget.  

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no