Language: NOR | ENG

Matematikk for økonomer SMET120

Pensum for studieåret 2019 / 2020

Obligatorisk litteratur

Bjørnestad, H., Olsson, U. H., Søyland, S., Tolcsiner, F. (2018). Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 9.utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no