Language: NOR | ENG

Forvaltningsrett SJUS100

Pensum for studieåret 2019 / 2020

Obligatorisk litteratur

Pensum

Torstein Eckhoff/Eivind Smith, Forvaltningsrett Universitetsforlaget. (11. utgave - 2018)

Dere må også ha Norges lover, og den bør dere ha med på første forelesning.

  • ha økt      forståelse for juridiske problemstillinger.  

Nb. Norges lover ligger på nettet: https://lovdata.no/

Oppgavebok

Vi kommer til å bruke tiden på seminarer på å løse oppgaver. Det er derfor nødvendig at dere skaffer dere:

Erik Boe: Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett – Universitetsforlaget.
(5. utgave – 2013)

 JEG ANBEFALER FORØVRIG STERKT AT DERE SKAFFER ET SÆRTRYKK TIL FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLIGHETSLOVEN.

Vurdering (Eksamen)

Fire timers skriftlig, individuell eksamen. Tidspunkt kunngjøres senere.
Tillatte hjelpemidler

Norges lover og/eller særtrykk av Forvaltningsloven og Offentleglova

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no