Language: NOR | ENG

Driftsregnskap og budsjettering SREV220

Pensum for studieåret 2019 / 2020

Obligatorisk litteratur

Hoff, K.G. & Helbæk, M. (2015). Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering. (6. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02556-8.

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no