Language: NOR | ENG

Arbeids- og organisasjonspsykologi SORG120

Pensum for studieåret 2019 / 2020

Obligatorisk litteratur

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5.utg.), Bergen: Fagbokforlaget  ISBN: 978-82-450-1449-5.

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no