Language: NOR | ENG

Årsregnskap SREV320

Pensum for studieåret 2019 / 2020

Obligatorisk litteratur

Schwence, Haugen, Baksaas, Stenheim, Avlesen-Østli (2019). Årsregnskapet i teori og praksis (20. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk

Den Norske Revisorforening (2019). Revisors Håndbok 2019. Bergen: Fagbokforlaget

Kristensen, R., Rasmussen, J., Stenheim, T. & Engelsborg, T. (2014). Årsregnskapet: oppgavesamling med løsningsforslag (8. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN/EAN: 9788205472105

Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Har du ikke mulighet for å komme innom kan du bestille bøkene dine via epost:

Campus Lillehammer:
bok.lillehammer@sinn.no

Campus Hamar:
bok.hamar@sinn.no

Campus Elverum:
terningenbok@sinn.no

Campus Rena:
bok.rena@sinn.no