Varsling

Kritiske hendelser ved høgskolen skal varsles så raskt som mulig.

Nødnummer

Høgskolens døgnåpne varslingstjeneste for akutte og kritiske hendelser treffes på tlf. 04315.

Andre nyttige telefonnummer

Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

  • Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i det området hvor du oppholder deg.

Kontakt eventuelt lokal legevakt:

Legevakt Hamar, tlf. 62 53 19 00

Legevakt Elverum, tlf. 62 41 15 00

Legevakt Åmot, tlf. 488 84 001

Legevakt Stor-Elvdal, tlf. 62 48 22 11

Legevakt Lillehammer, tlf. 61 25 14 50

Legevakt Oslo, tlf. 23 48 72 00

Psykisk helse

Ved behov for akutt hjelp knyttet til psykisk helse skal du kontakte lege eller legevakt. 

I tillegg har DPS Elverum-Hamar en ambulant akuttenhet innen psykisk helse som treffes på telefon 91 50 62 00 eller 62 58 18 88 mellom 09:00 og 19:00.

På Lillehammer kan du kontakte tilbudet "Rask hjelp" på telefon 917 13 338 alle hverdager mellom 09:00 - 14:00. 

SINN Helse

Som student i Innlandet kan du også kontakte SINN Helse

Høgskolens ordninger for å varsle om feil eller kritikkverdige forhold